C# Metotlar ve Fonksiyonlar

Yazılım akademisi hızla devam ediyor. Metotlar ve Fonksiyonlar Nesneye yönelik programlama dillerinde genellikle fonksiyonlar “metot” olarak isimlendirilirler. Metot ve fonksiyon olarak ifade edilecek kavramlar aynı anlamda kullanılacaktır. Her çalışan C# programı bir ana fonksiyona (Main) sahiptir. Program çalışmaya bu fonksiyondan başlar. Tüm kodların bu fonksiyon içine yazılması çok uygun olmaz. Metot Kavramı Programın herhangi bir […]

Read More

C#’ta If-Else Karar Yapısı ve Karşılaştırma Operatörleri

Yazılım akademisi eğitimlerimiz hızla devam etmektedir. if-else karar yapısı ile belirlediğimiz bir koşulun doğru veya yanlış olması durumunda yapılması gerekenleri programa yaptırırız. Bunu yapmak için çeşitli karşılaştırma operatörleri kullanarak bir koşul oluşturur ve koşulun doğruluğuna göre yapılması gerekenleri belirleriz. . if (Koşul) { //Koşul doğruysa yapılacaklar } else { //Koşul yanlışsa yapılacaklar } if-else yapısında […]

Read More

C# Değişkenler

Yazılım akademisi eğitimlerimiz hızla devam etmektedir. Değişken nedir ? Temel veri tipleri nelerdir ? Değişken (variable) bir değeri tutan depolama konumudur. Değişkeni, bilgisayarınızın belleğinde geçici bilgi tutan bir kutu gibi düşünebilirsiniz. Programdaki her bir değişkene, kullanıldıkları ortamda değişkeni benzersiz olarak tanımlayan tek ve benzersiz bir ad vermek zorundasınız. Değişkenin değerine bu ad ile erişiriz. Değişkenleri […]

Read More