Sınavlara Hazırlık

Sınavlara Hazırlık

Okulumuzda TYT ve AYT çalışmaları 9. sınıftan itibaren başlamakta ve bu çalışmalar geniş bir sürece yayılmaktadır. Bu çalışmaların kontrolü, okulumuzun “Ölçme ve Değerlendirme Merkezi” tarafından yapılmaktadır. Her ay yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin bilgi birikimleri ölçmekte ve göstermiş oldukları ilerleme takip edilmektedir. Sınavlarda kullanılan soruları alanında uzman zümre öğretmenleri hazırlamakta ve bu sınavların ÖSYM’nin hazırladığı TYT ve AYT formatında olmasına özen gösterilmektedir.

12. sınıf öğrencilerimize TYT ve AYT müfredatına uygun aşağıdaki programı uygulamakdayız:

Tarama Sınavları

Öğretim dönemi boyunca uygulanan bu sınavlarla öğrencilerin o güne kadar işlenen konuları ne ölçüde öğrendikleri tespit edilir. Sınav sonuçları değerlendirilerek öğrencilerin takviye alması gereken derslerin verilmesi sağlanır.

Deneme Sınavları

Yıl içinde her hafta farklı kaynaklardan yararlanılarak yapılan deneme sınavları ile öğrencilerimize sınav deneyimi, zamanı doğru kullanma ve bilgi eksikliklerini fark edebilme olanağı sağlıyoruz.

Ek Çalışmalar, Tekrar Dersleri

Bu dersler öğrencilerin isteği ve sınav sonuçlarının analiz edilmesinin ardından ihtiyaç duyulması üzerine yapılır. Rehber öğretmenlerimizin planlamasıyla öğrencilere duyurulan bu çalışmada öğrenciler anlamadıkları konuları tekrar etme ve soru çözme olanağı bulur.

Randevulu Ders Sistemi

Derse katılamayan ya da işlenen konuyu yeteri kadar anlayamadığını düşünen öğrenciler rehber öğretmenlerle görüşüp randevu alarak bire bir ders çalışır. Ayrıca bilgi eksiği tespit edilen öğrenciler de öğretmenleri tarafından bu programa dahil edilirler.

Cumartesi Günleri Soru Çözümü

Öğrenciler rehber öğretmenlerimiz tarafından planlanan bu çalışmada ders öğretmenleri ile bir araya gelerek bol bol soru çözer, öğrendiklerini pekiştirir.

Üniversite Tanıtım Gezileri

Bu gezilerle öğrencilerimizin hedefledikleri üniversitelerde ve bölümlerde bir gün geçirmeleri ve üniversitede yapılan demo dersler-sunumlarla öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması hedeflerinin belirlenmesi sağlanır.

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrenci koçluğu bireyin kendi farkındalığını sağlamasına destek olmayı barındırır.Öğrenci koçluğu bu anlamı ile öğrenim yaşantısı içerisinde, özellikle 13 yaşından büyük bireylere eğitsel alanda destek olmaya yönelik bir hizmettir. Öğrenci koçluğu çalışmaları içerisinde:

Bireyi tanıma
Öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini ortaya çıkartma
Etkili sistemli ve verimli çalışmayı sağlama
Başarıyı engelleyen unsurları ortadan kaldırma
Öz güveni arttırma
Eğitim kurumu, aile ve birey arasındaki uyumu sağlama gibi konular yer almaktadır.

Fen Bilimlerinde Bir Öğrenci Koçu Öğrenci İle Nasıl Çalışır?

Fen Bilimleri Anadolu Lisesin’de her öğrencinin bir öğrenci koçu vardır. Öğrenci koçları öğrencisinin kişilik özelliklerini öğrenip,öğrenciyi tanımaya başladıktan sonra akademik anlamda ihtiyaçlarını tespit eder. Kişisel ve akademik olarak ihtiyaçları belirlenen öğrencinin okul yönetimiyle, ebeveynlerin çocuklarıyla ve öğretmenlerin öğrencileriyle iletişimlerinin pratik olması sağlanır.
Mentor Öğretmen sistemini uyguladığımız okulumuzda akademik başarının yükseldiği gibi disiplin problemlerinin de büyük ölçüde çözümlendiği görülmektedir.