Neden Fen Bilimleri

Üç Dilli Eğitim

İngilizce: Uluslararası CEF Portfolyo sistemine göre akredite olmuş sertifika programlarına yönelik  Native öğretmen destekli, Maincours, Skills ve Sınav Hazırlık dersleri üzerinden 9. Sınıflarda haftada 14 ders saati okuma, yazma, anlama ve dil bilgisi eğitimi yapılmaktadır. Öğrencilerimizin dil öğrenimlerini uluslararası düzeyde Dil Portfolyosu ile belgelendiriyoruz. Öğretmenlerimiz İngilizce’nin dört alanında da yetkin ve uygulamaya yönelik eğitim veren uzmanlardır. Bir dili iletişim aracı olarak eğitimlerinin odağına alan uluslararası projeler ve English Club, Speaking Club gibi uygulamalar önemsenmektedir. 9. Sınıfta neredeyse hazırlık sınıfı tadında yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi 10, 11 ve 12. Sınıflarda azalarak devam etmektedir. Okulumuzda ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yabancı dil bölüm ve akademik kariyer planları yapılmaktadır

Almanca: İkinci bir yabancı dilin günlük yaşamın pratik kullanımında ana dil öğrenme modeli ve yetkin öğretmenlerle bu dilin temelinin atılması hedeflenmektedir. Yurt dışı geziler, etkinlikler ve konuşma kulüpleriyle desteklenen Almanca, bir dili iletişim aracı olarak kullanmanın motivasyonunu yöntem olarak kullanır.

Yazılım : Bilgisayar dili olarak dünyada kullanılan ve hala geçerliliği olan üç ayrı yazılım programı öğretilir. Öğrencilerin özellikle kendi sosyal ağ alanlarını yönetebilmeleri hedeflenir.

Çift Ülke Diploması

Öğrencilerimiz MEB kazanımlarında Lise Mezuniyet Diplomasına sahip olurlarken, Uluslararası Sertifika programına dahil olanlar  da İngiltere, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan üniversitelere sınavsız geçiş imkanı elde ederler.

Matematik Akademisi

Matematik eğitiminde öğrencilerimizin seviyelerini belirleyerek Kurlar mantığında temel matematik yeterlilik çalışmaları ve ileri düzey matematik kazanımlarını uygun ders saati, eğitmen ve seviye ile öğretiyoruz.

Kariyer Odaklı Mentörlük Sistemi

Öğrencilerimiz 9. Sınıftan itibaren dört yıllık kişisel kariyer planlaması içerisinde olur. Kişilik yapılarına uygun branş öğretmenlerinin mentörlüğünde gizil kalmış yetenek ve ilgilerini keşfederken, uzman rehber öğretmenlerimiz ve psikologlarımızın klasik ofis rehberliğinde kısa-uzun vadeli hedefler koymak, ders çalışma alışkanlıkları, sınav kaygısı ve stratejileri vb. mesleki rehberlik çalışmaları yapılır. Akademik ve kişisel gelişimleri ders ve dönem bazında ölçme değerlendirme birimi tarafından kayıt altına alınırken sürece dahil olan aktörler (veli, öğretmen, idare) geri beslemelerle bilgilendirilir. Öğrencilerimize dört yılın sonunda ne, kim, nerede, nasıl olmak istediklerine dair sorularının net cevapları pedagojik şekilde algılatılmış olur.

Alanında Tecrübeli Yetkin Eğitim Kadrosu

Öğretmenlerimiz Fen Bilimleri markası öğretmen havuzundan akademik bir kadronun titiz mülakat çalışmaları sonucunda seçilir. Üniversite Hazırlık müfredatı bilincinde ulusal ve uluslararası yarışma ve projelerde başarı odaklı mentörlük modülü gelişmiş, alan ve yabancı dil bilgisine sahip yetkin bir kadro oluşturulur.

Öğretmenlerimizin süreç yönetimi-organizasyon yetisi mentörlük ve alan yetkinliği konularında zümre ve hizmet içi eğitimleri yıl boyu devam eder. Kişilik özelliklerinde olmazsa olmaz olan sabır, çalışkanlık, yardımseverlik ve iletişim becerileri aradığımız öncelikli yetilerdir.

Sosyal Sorumluk Projeleri

Öğrencilerimiz gizil kalmış yetenek, ilgi alakaları doğrultusunda kabiliyetlerini hobi, hatta profesyonel aktivitelere taşıyacak fiziki, akademik ve düşün zemini rahatlıkla bulabileceklerdir. Mentör öğretmenlerimiz organizasyonunda ve gözetiminde bir çok alanda faaliyet yapma ve ürün ortaya çıkarma fırsatı yakalayabileceklerdir.

Bedensel ve Ruhsal Gelişim

Okulumuz 9. Ve 10. Sınıf tüm öğrencilerinin en az bir spor dalında “Lisanslı” yarışmacı olması için gerekli altyapı ve destek verilmektedir. Yine Rehber öğretmenlerimizin öğrettikleri teknikler ile öğrencilerin ruhsal yönlerden stres ile başa çıkmaları, sınav kaygısı ile baş etmeleri önemlidir. Her sanat alanında uygun altyapı çalışmaları sağlanarak öğrencilerin performansları akademik çalışmalara ilhan kaynağı olacaktır.

Tam Öğrenme ve Sınava Yönelik Pekiştirme

 1. ve 12. Sınıf öğrencilerine zorunlu 10. ve 11. Sınıf öğrencilerine opsiyonlu olmak üzere cumartesi günleri 08.50 -14.00 saatleri arasında eğitime devam edilmektedir. 9. Sınıflarımız hafta sonları İngilizce ve Yazılım eğitimlerine devam ederken 12. Sınıflarımız ders anlatım, soru çözüm, deneme sınavları ve zengin yayınlarla üniversite hazırlık çalışmalarına katılmaktadır. Danışman öğretmen ve rehberlik ( ölçme değerlendirme) birimi desteğinde, öğretmenlerimizin gözetiminde oluşturulan pekiştirme öncelikli küçük gruplarda kazanım dersleri düzenlenir. Bu gruplara davet edilen öğrenciler alanında uzman öğretmenler eşliğinde ders tekrarı, soru çözümü vb. uygulamalara katılım sağlarlar (KAFES). Bu çalışmalar sonrasında yapılan mini sınavlar ile öğrencilerimizin değerlendirmeleri kayıt altına alınmaktadır.

 

Eğitim Felsefemiz

Fen Bilimleri Anadolu Lisesi, temel taşlarını Türk Milli Eğitim Sisteminden almaktadır. Bu nedenle Türk Mili Eğitim Sisteminin;

 • Sorumluluk sahibi, çalışkan
 • Kendisini ifade edebilen, özgüveni yüksek
 • Kendisiyle ve çevresiyle barışık, uyumlu
 • Her zaman doğruyu söyleyen, özü sözü bir
 • Ülkesini seven, ülkesine güvenen, ülkesiyle aynı dili konuşan
 • Değerler bilinci taşıyan, kendi değerleriyle dünyanın değerlerini birlikte özümseyen
 • Uygar dünyaya uyum sağlayabilen
 • Değişime açık, yeniliğe istekli
 • Gerektiğinde risk alabilen, kararlar verebilen
 • Toplumsal duyarlılığı yüksek
 • Dayatılmış görüşleri, alışkanlıkları sorgulayabilen
 • Okumayı, araştırmayı, keşfetmeyi zevk haline dönüştüren
 • Soru sormayı, sorularla düşünmeyi alışkanlık haline getiren
 • Analizler, sentezler, çıkarımlar yapabilen
 • Kişisel yeteneklerinin farkında olan ve bunları yapacağı çalışmalarla geliştiren
 • Üretken ve yaratıcı
 • Bilimde, sporda, sanatta, iletişimde başarıya odaklanmış
 • Bilgiyi depolamaktan çok ona erişmeyi ve kullanmayı öğrenmiş
 • Geçmişini bilen, geleceğine umutla bakabilen
 • Atatürkçü, çağdaş, laik, özgür ve demokratik bir Türkiye idealinden ödün vermeyen
 • Toplumsal saygınlığını kendi benliğiyle ve gayretiyle oluşturmayı amaçlayan
 • Çıkabileceği en yüksek zirveyi hedefleyen
 • Geleneklere, inançlara, kültürel mirasa, farklı dünya görüşlerine saygılı
 • Kolaycılığın ve tembelliğin tuzağına düşmeyen
 • Yaşama sevinciyle dolu, çevresine pozitif enerji yayan, sağlığına özen gösteren
 • Gülümsemeyi ve gülümsetmeyi ihmal etmeyen
 • Ülkesini çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefleyen

bir gençlik yetiştirmek istiyoruz!..

Demokratik, çağdaş, bilimsel, laik ve karma bir eğitim özelliği taşıyan, Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaçlarını amaç edinen Fen Bilimleri, içinde bulunduğu toplumun refah ve mutluluğunu artırmak, milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve Türkiye’yi çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmak amacındadır. Çalışmalarını Ulu Önder Atatürk’ün aşağıda belirtilen düşünceleri ışığında başarıyla sürdürmektedir.

Milli Eğitimin Genel Amacı;“Memleketi bilim, kültür, bayındırlık alanında da yükseltmek, milletimizin her konuda pek verimli olan yeteneklerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek gerekir.”

Milli Eğitiminin Özel Amacı;“Efendiler! Eğitim ve öğretime uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir hükmetme aracı yahut medeni bir zevkten çok, maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan pratik ve kullanılabilir bir araç haline getirmektir.”

Milli Eğitimin Özellikleri;“Eğitim, her türlü hurafeden ve yabancı düşünceden uzak, üstün nitelikte, ulusal değerlere ve yurtsever bir anlayışa sahip olmalıdır.”

Milli Eğitimin Politikası;“Milli eğitim, laik ve tek okul ilkesine dayalı olmalıdır. Eğitimde hedefimiz, toplumun medeni ve sosyal değerini yükseltecek, ekonomik gücünü artıracak yurttaşlar yetiştirmektir.”

 

Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Kariyer Planlama

Fen Bilimleri Anadolu Lisesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisleri bulunmaktadır. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize eğitim süreçlerinin sağlıklı uygulanmasında ve çıkabilecek eğitim problemlerinin ön provizyonu-sağaltılmasında hizmet veren ve deyim yerindeyse Fen Bilimleri nin kalbi gibi hareket eden bu servislerde, alanında uzman rehber ve psikolojik danışmanlar çalışmaktadır.

Öğrencilerimiz 9. Sınıftan itibaren dört yıllık kişisel kariyer planlaması içerisinde olur. Kişilik yapılarına uygun branş öğretmenlerinin mentörlüğünde gizil kalmış yetenek ve ilgilerini keşfederken uzman rehber öğretmenlerimiz ve psikologlarımızın klasik ofis rehberliğinde kısa-uzun hedefler koymak, ders çalışma alışkanlıkları sınav kaygısı ve stratejileri vb. mesleki rehberlik çalışmaları yapılır. Rehber ve danışmanlarımız, öğrencilerimizin kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanıyabilmeleri, kişisel gelişimlerini doğru bir şekilde sürdürebilmeleri, özgüven artırıcı sağlıklı kişisel ilişkiler kurabilmeleri, sahip oldukları potansiyeli ve yetenekleri açığa çıkarabilmeleri, karşılaştıkları sorunlarla mücadele edebilmeleri ve bunlar gibi daha birçok konuda yıl boyunca aralıksız psikolojik destek hizmeti verirler. Akademik ve kişisel gelişimleri ders ve dönem bazında ölçme değerlendirme birimi tarafından kayıt altına alınırken sürece dahil olan aktörler (veli, öğretmen, idare) geri beslemelerle bilgilendirilir.  Öğrencilerimize dört yılın sonunda ne, kim, nerede, nasıl olmak istediklerine dair sorularının net cevapları pedagojik şekilde algılatılmış olur.