Münazara ve Bilgi Yarışması

Münazaranın öncelikli amacının, katılımcılara güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlendirebilme yeteneğini kazandırıp tartışma kültürünü arttırmak olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra münazaracıların seri düşünüp, fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önünde ifade etme yeteneklerini geliştirmeleri de hedeflenir. Öğrencilerimizin bilgi ve kültür düzeyini yükseltmek, bunları yaparken eğlendirmek ve bilmedikleri yeni bilgileri öğretmek amacıyla düzenlenen “Bil Bakalım” yarışması Türkçe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu alanlarıyla güncel konuları içeren sorularından oluşmaktadır. Her sınıf seviyesinden öğrencilerden oluşan gruplar ile gerçekleşen yarışma çok eğlenceli ve çekişmeli bir bilgi paylaşımı şeklinde tüm lise öğrencilerinin de izleyici olarak katılımıyla gerçekleştirilmiştir.