Hakkımızda

HAKKIMIZDA 

Aklı ve vicdanıyla yaşayan, ahlakı normlara uyan, topluma fayda sağlayacak entelektüel birikime sahip bireyler yetiştirmek gayesiyle hareket ediyoruz

VİZYONUMUZ

 Bilim ve teknolojiye uyum sağlayan, etik değerleri önemseyen, sorgulayan, küreselleşen dünyaya ayak uyduracak düzeyde yabancı dil bilen, özgüveni yüksek, katılımcı bireyler yetiştiren öncü bir kurum olmaktır

 

MİSYONUMUZ

  Parlak bir geleceğin ancak iyi bir eğitimle sağlanacağı bilinciyle,  köy enstitülerinin kazanımlarını göz önünde bulundurarak eğitimde üreterek öğrenmeye dayalı özgün eğitim programıyla geleceği aydınlatmaktır