Kategori: Yazılım Akademisi

C# Metotlar ve Fonksiyonlar

Yazılım akademisi hızla devam ediyor. Metotlar ve Fonksiyonlar Nesneye yönelik programlama dillerinde genellikle fonksiyonlar “metot” olarak isimlendirilirler. Metot ve fonksiyon olarak ifade edilecek kavramlar aynı anlamda kullanılacaktır. Her çalışan C# programı bir ana fonksiyona (Main) sahiptir. Program çalışmaya bu fonksiyondan başlar. Tüm kodların bu fonksiyon içine yazılması çok uygun olmaz. Metot Kavramı Programın herhangi bir […]

Read More

C# Döngüler

Yazılım akademisi hızla devam ediyor. C# For Döngüsü C# döngüler, Programlama dilinde döngüler belirtilen komut satırlarının tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapılardır. For döngüsü genellikle üç ifade ile kullanılır. Bu ifadelerden ilkinde döngü değişkeni için bir başlangıç değeri verilir. İkinci ifadede döngü değişkenin değerine bağlı bir koşul belirlenir bu koşul sağlandığı sürece döngü içerisindeki belirtilen işlemleri […]

Read More

Bugün Fidan Yarın Nefes

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NEDİR? Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla; Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından […]

Read More

C#’ta If-Else Karar Yapısı ve Karşılaştırma Operatörleri

Yazılım akademisi eğitimlerimiz hızla devam etmektedir. if-else karar yapısı ile belirlediğimiz bir koşulun doğru veya yanlış olması durumunda yapılması gerekenleri programa yaptırırız. Bunu yapmak için çeşitli karşılaştırma operatörleri kullanarak bir koşul oluşturur ve koşulun doğruluğuna göre yapılması gerekenleri belirleriz. . if (Koşul) { //Koşul doğruysa yapılacaklar } else { //Koşul yanlışsa yapılacaklar } if-else yapısında […]

Read More

C# Değişkenler

Yazılım akademisi eğitimlerimiz hızla devam etmektedir. Değişken nedir ? Temel veri tipleri nelerdir ? Değişken (variable) bir değeri tutan depolama konumudur. Değişkeni, bilgisayarınızın belleğinde geçici bilgi tutan bir kutu gibi düşünebilirsiniz. Programdaki her bir değişkene, kullanıldıkları ortamda değişkeni benzersiz olarak tanımlayan tek ve benzersiz bir ad vermek zorundasınız. Değişkenin değerine bu ad ile erişiriz. Değişkenleri […]

Read More