C# Metotlar ve Fonksiyonlar

Yazılım akademisi hızla devam ediyor.

Metotlar ve Fonksiyonlar

 • Nesneye yönelik programlama dillerinde genellikle fonksiyonlar “metot” olarak isimlendirilirler. Metot ve fonksiyon olarak ifade edilecek kavramlar aynı anlamda kullanılacaktır.
 • Her çalışan C# programı bir ana fonksiyona (Main) sahiptir. Program çalışmaya bu fonksiyondan başlar.
 • Tüm kodların bu fonksiyon içine yazılması çok uygun olmaz.

Metot Kavramı

 • Programın herhangi bir yerinde kullanmak için belirli bir işi yerine getirmek amacıyla tasarlanmış alt programlara metot denir.
 • Metotlar tek başlarına çalıştırılabilen yapılar değildir.
 • Metot, metodu çağıran ana program için faydalı işler yapar.
 • Metodun iş yapması için kendisini çağıran metottan aldığı bilgilere parametre(argüman), kendisini çağıran fonksiyona döndürdüğü bilgiye ise geri dönüş değeri (return value)

Metot Bildirimi

 • C#’ta bildirilen bütün metotlar mutlaka bir sınıfın içinde olmalıdır. Bir sınıfın üyesi olmayan metotlar bildirilemez. Metotları tanımlarken kullanılan bildirim şu şekildedir:
 • *erişim belirteçleri+ metot ismi (parametre listesi)
 • {
 • metot gövdesi;
 • }
 • Erişim belirteçleri (public, private..) metoda nerelerden erişilebileceğini ayarlar. Belirtilmediği durumlarda “private” olarak kabul edilir. Yani sadece tanımlandığı sınıf içinde kullanılabilen bir metot olur.
 • Geri dönüş değeri, metodun çağıran fonksiyona gönderdiği veririn türüdür.
 • Parametreler ise metodun çalışırken ihtiyaç duyduğu çağıran fonksiyondan gönderilen bilgileridir.
 • Örn:
 • int MetotAdi(int a,int b)
 • { return a+b; }