C# Değişkenler

Yazılım akademisi eğitimlerimiz hızla devam etmektedir.

Değişken nedir ? Temel veri tipleri nelerdir ?

Değişken (variable) bir değeri tutan depolama konumudur. Değişkeni, bilgisayarınızın belleğinde geçici bilgi tutan bir kutu gibi düşünebilirsiniz. Programdaki her bir değişkene, kullanıldıkları ortamda değişkeni benzersiz olarak tanımlayan tek ve benzersiz bir ad vermek zorundasınız. Değişkenin değerine bu ad ile erişiriz. Değişkenleri aklımızdan bir sayı tutmaya benzetebiliriz. Bir şekilde program süresince (İlgili kod blokları arasında veya program açık kaldığı sürece) bize gerekli olacak değerleri hafızada tutmanın bir yoludur.